Recente berichten

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Stel jezelf en je 156/159 (project) voor / Re: Joep, Alfa 156 2.5 V6
« Laatste bericht door Joep Gepost op Vandaag om 21:01:41 »
Ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook best wel trots op ben dat ik helemaal zelf de distributiewissel gedaan heb  fruyt1

Nou moet ik wel zeggen dat ik sleutelen wel leuk vind om te doen (en het scheelt ook gewoon een hoop geld als je de auto niet voor elk wissewasje naar de garage hoeft te brengen).

Van de week zal ik ook de versnellingsbakolie eens een keer verversen, dat is zo'n klusje wat over het algemeen nog weleens "vergeten" wordt dus ben heel benieuwd hoe de olie is die eruit komt  :-X

Verder heb ik nog wel een uitdaging:

De krukaspoelie wordt slecht!, er zit een hele kleine slinger in en ik wil deze dan ook zo snel mogelijk vervangen maar deze is nergens te vinden, zowel nieuw als gebruikt niet!

Ik heb op dit moment nog wat lijntjes uit staan maar heb er een beetje een hard hoofd in, dus mocht iemand nog een adresje weten waar ik het kan proberen hoor ik het graag!

2
[159] Motorisch / Re: Diesel ruilen voor benzine
« Laatste bericht door katuut Gepost op Vandaag om 18:29:02 »
De 1.9 JTS heeft 160 Pk en weegt 1,480 Kg
De de 1.9 JTD 16V heeft 150 Pk en weegt 1,535 Kg

De JTS benzine is daarmee niet echt "onderbemeten", zeker niet vergeleken met de JTD diesel.
Waar de JTS inderdaad bekend is om kettingproblemen, is de JTD bekend om de swirlklep-problemen en de EGR problemen.

Daarnaast rijdt ik liever achter een benzine dan een diesel.
Pk’s zijn voor in de folder, met koppel win je races!
3
Stel jezelf en je 156/159 (project) voor / Re: Voorstellen en vraag over 156
« Laatste bericht door Bassie Gepost op Vandaag om 17:04:01 »
Ik rijd nu een paar maand een 1.8 156 uit 2/2003 met een ander blok met 161.000 op de teller. Toch 140pk uit een 1.8 en nog aardig vlot en ligt als een huis op de weg. Beter dan mijn vorige auto BMW 3serie ook 2003 en 15.000Euro meer in de nieuwprijs.
1 ding, met de 1.8 zorg altijd voor een flesje 10W60 in de auto.
A: Niet overal verkrijgbaar enkel bij de specialist.
B: De 1.8 lust aardig wat olie, blokje droog, ook de uitlaat en loopt als een zonnentje. Zeker met een vlotte rijstijl moet je de olie goed in de gaten houden, ze lusten gewoon wat. Verder een fijne wagen...
Hou goed de snaar in de gaten op de KM, vervang op tijd. Daar zijn ze ook gevoelig voor. Als je het bij aankoop niet zeker weet gewoon even de snaar en de waterpomp vernieuwen.

Maar hou er wel rekening mee dat je een oudere auto koopt die wat ziektes vertonen. Ik had al een paar standaard kinderziektes.
Ik heb de ring in het stuur die voor de contacten zorgt vervangen, kan even niet op de naam komen.
Achteruit en mistlamp storing (moet ik nog oplossen) Nog een nieuwe kabel doortrekken.
Vrijdag had ik  een lekkende Benzinepomp, gescheurd aan de bovenkant. Morgen een nieuwe ophalen bij de automatrialenzaak en even erin zetten na het werk.
Volgende maand nog een dorpeltje kaalslijpen en even spuiten voordat het doortrekt in het subchassis met de winter water/zand/pekel...

Ook een Dynamo van zo'n auto kan een keer kapot gaan 50Euro voor revisie. Als je zelf wat kan en enig technisch inzicht een beetje kan sleutelen of goedkope sleutelaars in de buurt  hebt kan je redelijk goedkoop rijden. Maar verwacht niet met een 156 2000/2005 probleemloos te rijden.
My 2 cent's.
4
Informatie & lidmaatschap / Melding ivm Privacy Statement
« Laatste bericht door shoppy Gepost op Vandaag om 13:25:00 »
Beste clubleden,

Zoals wellicht iedereen wel weet is sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Sinds dat dit bekend is geworden zijn wij als club druk bezig geweest om te voldoen aan deze wetgeving.

Om te voldoen aan deze wetgeving is een privacy reglement opgesteld. In dit reglement geven wij als club aan hoe wij omgaan met alle persoonsgegevens die we van jullie (de leden) hebben. Ook geven wij hierin aan hoe wij voorkomen dat deze data uitlekt.

In dit reglement geven wij ook aan hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren. Praktisch gezien betekend dit dat alle leden die langer dan 5 jaar niet actief zijn van het forum worden verwijderd en dat hun posts geanonimiseerd worden. Bijdragen van leden worden uiteraard nooit zomaar verwijderd!

Mochten er vragen zijn, neem even contact op met mij via PB of e-mail!
5
Forum Reglement / Privacy Statement (AVG)
« Laatste bericht door shoppy Gepost op Vandaag om 13:20:52 »
Privacy Statement

 • Identiteit van de verantwoordelijke
  In dit privacy statement wordt uitgelegd op welke wijze wij, alfaromeo156club.nl,  persoonsgegevens verwerken. Alfaromeo156club.nl wordt geëxploiteerd door Ad-missie, statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50630156.

  Indien u vragen heeft over dit privacy statement, de verwerking van persoonsgegevens of indien u uw rechten welke u op grond van de AVG heeft wenst uit te oefenen kunt u contact opnemen met alfaromeo156club.nl:
  E-mail: info@synoptico.nl

 • Wettelijke grondslag
  Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de in de Verordening gestelde grondslagen.

  Uitvoeren overeenkomst
  alfaromeo156club.nl verwerkt persoonsgegevens waar deze nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en alfaromeo156club.nl.

  Toestemming
  alfaromeo156club.nl verwerkt persoonsgegevens indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

  Gerechtvaardigd belang
  alfaromeo156club.nl heeft een gerechtvaardigd belang om u te informeren over nieuwe diensten of overig nieuws dat betrekking heeft op alfaromeo156club.nl. alfaromeo156club.nl zal op grond van dit gerechtvaardigde belang u derhalve middels direct-marketing informeren over deze onderwerpen.

 • Doel van de verwerking
  Uitvoeren van een overeenkomst
  alfaromeo156club.nl verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren.

  De dienstverlening te verbeteren
  alfaromeo156club.nl verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Zo kan alfaromeo156club.nl u verzoeken om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken. Uw persoonsgegevens zullen daarbij uitsluitend na het verkrijgen van uw toestemming worden verwerkt.

  Contact met u op te nemen
  alfaromeo156club.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Indien u via enige kanaal contact opneemt met alfaromeo156club.nl zullen uw persoonsgegevens worden opgeslagen om een eventuele vraag of klacht te behandelen.

  Wettelijke verplichting na te komen
  alfaromeo156club.nl verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op alfaromeo156club.nl rustende wettelijke verplichting.

 • Gegevens die wij delen
  De door u verstrekte persoonsgegevens worden ook opgeslagen op servers van derden, zoals bijvoorbeeld de partij die zorgdraagt voor de hosting van onze website. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen in (online) software systemen van derden. Met deze derden heeft alfaromeo156club.nl een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen en deze gegevens niet zelfstandig te verwerken.

  alfaromeo156club.nl zal buiten de gevallen die genoemd zijn in dit privacy statement nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u expliciete toestemming geeft of indien alfaromeo156club.nl daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt of is.

 • Beveiliging
  alfaromeo156club.nl stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. alfaromeo156club.nl heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren.

  De website van alfaromeo156club.nl is beveiligd met een SSL certificaat. Alle via de website verzonden berichten worden derhalve op een versleutelde wijze aan alfaromeo156club.nl verzonden.

 • Duur van de opslag
  alfaromeo156club.nl zal alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst verwerken en nadat de overeenkomst tussen u en alfaromeo156club.nl eindigt zal alfaromeo156club.nl de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaren. Gegevens die, nadat alfaromeo156club.nl deze anonimiseert, niet langer als persoonsgegevens worden aangemerkt, zoals woonplaats, geslacht en leeftijd, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot u als natuurlijk persoon te herleiden.

  Indien alfaromeo156club.nl daartoe een zwaarwegende reden voor heeft zal alfaromeo156club.nl uw persoonsgegevens langer bewaren dan de aangegeven termijn van 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomt tot u en alfaromeo156club.nl. In dat geval zal alfaromeo156club.nl u informeren over de verlengde duur van de opslag van uw persoonsgegevens en het zwaarwegende belang dat alfaromeo156club.nl daarvoor heeft.

 • Wijziging van het privacy statement
  alfaromeo156club.nl is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien alfaromeo156club.nl overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de website.


 • Uw rechten
  Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens alfaromeo156club.nl kan uitoefenen.

  Recht om toestemming in te trekken
  Indien alfaromeo156club.nl van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken.

  Recht van inzage en correctie
  U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om de door alfaromeo156club.nl verwerkte persoonsgegevens (door alfaromeo156club.nl ) te laten corrigeren.

  Recht van vergetelheid
  U heeft het recht om alfaromeo156club.nl te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient alfaromeo156club.nl aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van alfaromeo156club.nl.

  Recht om een klacht in te dienen
  U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met alfaromeo156club.nl tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk indienen en insturen naar het volgende adres:
  Autoriteit Persoonsgegevens:  Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

 • Toepasselijk recht & overige
  Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

  Indien alfaromeo156club.nl overgaat op een derde partij of dat alfaromeo156club.nl fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

  Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan alfaromeo156club.nl (info@synoptico.nl) kenbaar te maken.

 • Welke persoonsgegevens alfaromeo156club.nl verwerkt

  Door u te verstrekken (persoons)gegevens:
  Persoonsgegevens die alfaromeo156club.nl via het gebruik van de website verkrijgt worden uitsluitend op basis van een door u gegeven toestemming verwerkt. De door u via de website verstrekte  persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om contact met u op te nemen en u te informeren over de door alfaromeo156club.nl geleverde diensten.
  Indien u een contactformulier op de website invult verwerkt alfaromeo156club.nl in ieder geval de volgende persoonsgegevens:
      
  • uw naam;
  • uw e-mailadres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw woonplaats.

 • Cookies
  Bij het bezoeken aan alfaromeo156club.nl kunnen er cookies geplaatst worden in je browser, en van je webbrowser worden gelezen. Een cookie kun je zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van de browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om je voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van je bezoek aan websites van ISN en andere websites op internet. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt het gebruik van cookies weigeren meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van je browser aan te passen. Het (selectief) weigeren van cookies kan leiden tot inlogproblemen op alfaromeo156club.nl.

  Google Analytics
  alfaromeo156club.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ISN, de exploitant van alfaromeo156club.nl, te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en op welke manier ze de site bezoeken. De door een cookie gegenereerde informatie over je gebruik van alfaromeo156club.nl (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je alfaromeo156club.nl gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor ISN, de exploitant van alfaromeo156club.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google en/of ISN mogen deze informatie aan derden verschaffen indien Google en/of ISN hiertoe wettelijk wordt/worden verplicht.

  Advertentievertoningen en –kliks
  Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door het OpenX banner management systeem van ISN, de exploitant van alfaromeo156club.nl, en door advertentienetwerken waaraan ISN mogelijk deelneemt. Wanneer je op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door ISN worden opgeslagen in zogenaamde logfiles, welke ten behoeve van de financiële en commerciële verantwoording gedurende enkele maanden kunnen worden bewaard.

  IP adressen
  Zowel Google Analytics als Open X kunnen IP adressen registreren. ISN gaat niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt, en herleidt deze gegevens dus niet tot specifieke personen. Ook Google Analytics zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
6
Chit chat / Re: GTA versies en de occasion prijzen
« Laatste bericht door Ronald1955 Gepost op Vandaag om 09:37:44 »
De rosso siena V6 waar jullie het over hebben is in mijn bezit gekomen. Heb hem vrijwel direct na import uit Oostenrijk gekocht. Heeft nog een paar maanden in de showroom gestaan tot ik een stalling had geregeld en om distributie en waterpomp preventief te laten vervangen. Heb er in de zomer een paar maanden mee gereden en heb de kofferklep laten vervangen. De eerste eigenaar uit Oostenrijk wilde per se een spoiler ( die beter past op een eerste type achteklep, want recht)  en de agressiever ogende achterlichten. De klep is inmiddels vervangen door een origineel exemplaar.

Voor deze V6 heb ik de hoofdprijs betaald. Heb in ruim 40 jaar ervaring met Alfa's geleerd dat je het beste van het beste moet kopen in het "dal" van een typecyclus. Inmiddels staat de V6 weer gestald in afwachting van zonniger tijden. Tot die tijd rij ik rond in een Mito 155pk en is ie in de competitie met een 4e serie spider met 33K kilometer op de teller.
   
7
[159] Motorisch / Re: Diesel ruilen voor benzine
« Laatste bericht door Martijn_vK Gepost op Vandaag om 08:37:27 »
Als je hem zijn dorstigheid kan vergeven is de 3.2 ook een mooi blok hoor. Het blijft jammer dat er in die tijd nog niet zo op gewicht gelet werd. De 159 is een olifant in cheetah-tenue. Na de facelift werd dat wel iets beter, maar nog altijd obesitas.

Met de Peus 207 was dat ook zo. Destijds reed ik een 206 1.6 110 pk van 988 kg. Had best oren naar een 207, maar voor vergelijkbare prestaties moest ik naar de 1.6 turbo en die ging doodleuk over de 1200 kg heen. Toen kocht ik maar een Lybra  ;D zelfde gewicht.
8
[156] Motorisch / Re: Euro 95 wordt vanaf 12 oktober E10
« Laatste bericht door Martijn_vK Gepost op Vandaag om 08:30:41 »
Ja, juist. Ergo conclusio: we hoeven er niet blij mee te zijn. Aral 102 tanken net over de grens wordt dan nog interessanter.

Fijn dat het milieu gespaard wordt met dat ethanolgebeuren, maar eigenlijk is dat ook een wassen neus. De stelling is dat met het cultiveren van de gewassen waaruit de ethanol is gemaakt, de CO2-uitstoot van de voertuigen waarin diezelfde ethanol wordt verstookt is gecompenseerd. Dat is natuurlijk stierenpoep, want als men die gewassen lekker had laten staan of de beschikbare ruimte gebruikt had voor iets eetbaars, was die latere CO2-uitstoot er helemaal niet geweest. Maargoed, als die ethanol niet was gebruikt maar normale benzine was er helemaal niks gecompenseerd dus in die zin lijkt de stelling nog ergens op.
9
[159] Motorisch / Re: Diesel ruilen voor benzine
« Laatste bericht door BrianL Gepost op Gisteren om 20:11:34 »
Blijft ook mijn mening ;)     BrianL

Als ik voor de volgende 159 zou gaan, dan zou ik alle benzine motoren links laten liggen; bij uitzondering zou ik een 1750 op gas zetten

Is wel een mooi blok in een 159 inderdaad zo'n 1750. :italoflag:
10
[159] Motorisch / Re: Diesel ruilen voor benzine
« Laatste bericht door brinkerik Gepost op Gisteren om 18:42:59 »
Blijft ook mijn mening ;)     BrianL

Als ik voor de volgende 159 zou gaan, dan zou ik alle benzine motoren links laten liggen; bij uitzondering zou ik een 1750 op gas zetten
Pagina's: [1] 2 3 ... 10